Rhodium-Catalyzed ortho-Alkenylation of Phenols Directed by Acetone Oxime Ether
Liu Lingling, Yang Shan, Han Yi, Dai Chenyang, Shi Daqing, Huang Zhibin, Zhao Yingsheng
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (8): 2394 -2401 .  DOI: 10.6023/cjoc202004019