A New Class of Chiral Pincer-Type PNN Ligands for Pd-Catalyzed Asymmetric Allylic Alkylation
Wu Dunqi, Cheng Xuan, Liu Yankai, Cheng Guo, Guan Xiaoyu, Deng Qinghai
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (10): 3362 -3370 .  DOI: 10.6023/cjoc202005090