Green Synthesis of 2,2'-Bibenzazole and Its Polymers by Using Hexachloroacetone as C2 Synthon
Shen Jingru, Li Lihong, Wang Xiaogang, Zhang Jia'nan, Jiang Zhenglin
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (12): 4322 -4327 .  DOI: 10.6023/cjoc202005059