Recent Progress in Radical Arylation Reaction with Diaryliodonium Salts under Photocatalysis
Yuanyuan Sun, Jingcheng Song, Qixue Qin, Enxuan Zhang, Qingqing Han, Shaohui Yang, Zuli Wang, Shan Yue, Daoqing Dong
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2021, (12): 4651 -4660 .  DOI: 10.6023/cjoc202106006