Facile Preparation of Graphene Dots Functionalized Au Nanoparticles and Their Application as Peroxidase Mimetics in Glucose Detection
Guo Ying, Li Wuwu, Zheng Minyan, Huang Yi
Acta Chimica Sinica . 2014, (6): 713 -719 .  DOI: 10.6023/A14020138