Doxorubicin-Loaded Silk Fibroin Nanospheres
Yang Wenhua, Yu Shuying, Chen Sheng, Liu Yezhuo, Shao Zhengzhong, Chen Xin
Acta Chimica Sinica . 2014, (11): 1164 -1168 .  DOI: 10.6023/A14080596