Preparation and Electrochemical Properties of Honeycomb-like Pt-Ni-P/Ti Electrode for Methanol Oxidation
Tao Xiongxin, Li Li, Qi Xueqiang, Wei Zidong
Acta Chim. Sinica . 2017, (2): 237 -240 .  DOI: 10.6023/A16090460