Cu/Chiral Phosphoric Acid-Catalyzed Asymmetric Radical-Initiated Aminoarylation of Alkenes
Li Xue-Fei, Lin Jin-Shun, Wang Jian, Li Zhong-Liang, Gu Qiang-Shuai, Liu Xin-Yuan
Acta Chimica Sinica . 2018, (11): 878 -882 .  DOI: 10.6023/A18100413