Effect of Li Adsorption on Work Function Modulation of Bilayer α-Borophene: A Theoretical Study
Deng Yingyi, Qian Yinyin, Xie Ying, Zhang Lei, Zheng Bing, Lou Yuanqing, Yu Haitao
Acta Chimica Sinica . 2020, (4): 344 -354 .  DOI: 10.6023/A19120455