Study on selective alkylation of guaiacol with camphene over H-Mordenite
LIU BINTANG;YU JINQUAN;ENG AIQUN;ZHOU PING;XIAO SHUDE
Chin. J. Org. Chem. . 1995, (3): 318 -322 .