Structure-Binding Ability Relationship of Pyridine N-Oxide Derivatives with Diamide-Based Macrocycles
Chen Mujuan, Han Shujuan, Liao Zhenhua, Huang Dan, Li Ying, Jiang Lasheng
Chin. J. Org. Chem. . 2015, (11): 2358 -2365 .  DOI: 10.6023/cjoc201506010