Synthesis and Bioactivity Evaluation of Acylthiourea Derivatives Based on Isopimaric Acid
Liu Juanjuan, Lu Yanju, Wang Jing, Bi Liangwu, Zhao Zhendong
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (3): 731 -738 .  DOI: 10.6023/cjoc201610017