Palladium(II)-Catalyzed Homocoupling of Oxazole/Thiazole in Absence of Silver Oxidant
Li Yao, Ma Lifang, Wang Xiaojiao, Lei Bowen, Zhao Yi, Yang Jiayu, Li Ziyuan
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (5): 1213 -1219 .  DOI: 10.6023/cjoc201612052