Efficient Synthetic Approaches to Uric Acid Transporter 1 Inhibitors Bearing Alkoxyl Group-Substituted Triazoles
Tian He, Wu Jingwei, Liu Yuqiang, Xie Yafei, Wang Jianwu, Zhao Guilong
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (7): 1748 -1756 .  DOI: 10.6023/cjoc201701038