Progress of the Organic Reactions in Aqueous Medium
Zhou Zhao, Duan Jianfeng, Mu Xiaojing, Xiao Shangyou
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (3): 585 -593 .  DOI: 10.6023/cjoc201709012