Aggregation-Induced Emission-Active Fluorescent Probe for Zn 2+ Based on Isolongifolanone and Its Application in Plant-Cell Imaging
Wang Zhonglong, Yang Jinlai, Yang Yiqin, Xu Xu, Li Mingxin, Zhang Yan, Fang Hua, Xu Haijun, Wang Shifa
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (6): 1401 -1413 .  DOI: 10.6023/cjoc201712009