Research Process towards the Synthesis of Pyrrolo[1,2- a] quinoxaline Compounds
Cong Wenxia, Wang Li, Yu Fuqiang, Li Jixing
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (11): 2866 -2878 .  DOI: 10.6023/cjoc201805046