Recent Advance in Ni-Catalyzed Reductive Cross-Coupling to Construct C(sp 2)-C(sp 2) and C(sp 2)-C(sp 3) Bonds
Li Yaqiong, Fan Yuhang, Jia Qianfa
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (2): 350 -362 .  DOI: 10.6023/cjoc201806038