Scandium(III)-Catalyzed Aza-Michael Addition of in Situ Generated ortho-Quinone Methides with Amines: An Efficient Access to Betti Base Derivatives
Zhang Shuo, Zhao Ning, Li Qinggang, Zhang Jiaqi, Hou Zitong, Liu Yifan, Yu Yitao, Peng Dan, Wang Feng, Li Bing, Li Jinhui
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (3): 709 -719 .  DOI: 10.6023/cjoc201808045