One-Pot, Two-Step Reductive Amination of Boronate Ester Containing Aromatic Amines and Aldehydes Using B 2pin 2 as Reductant
Liu Xueying, Liu Zhenwei, Guo Yuanyuan, Li Jingya, Zou Dapeng, Wu Yusheng, Wu Yangjie
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (7): 2001 -2008 .  DOI: 10.6023/cjoc201902011