Cobalt-Catalyzed Dehydrogenative Silylation of Vinylarenes
Cheng Biao, Lu Peng, Zhao Jiajin, Lu Zhan
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (6): 1704 -1710 .  DOI: 10.6023/cjoc201903018