Synthesis and Antitumor Activity Evaluation of Novel Hydrazone-Substituted Pyrimidine Derivatives
Zhang Yang, Zhang Luye, Liu Limin, Wang Tao, Meng Yaqi, Li Na, Li Erdong, Wang Zhengjie, Liu Xiujuan, Zheng Jiaxin, Shan Lihong, Liu Hongmin, Zhang Qiurong
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (6): 1731 -1736 .  DOI: 10.6023/cjoc202001034