Design, Synthesis and Antitumor Evaluation of Novel Small Molecule Extracellular Regulated Protein Kinase (ERK) Inhibitors
Zhu Zhongzhen, Qiao Yu, Zhang Zihao, Gu Mingzhen, Wang Jin, Gao Zhiyu, Guo Wenhao, Liu Mingming, Li Rong
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (7): 1983 -1990 .  DOI: 10.6023/cjoc201912033