Synthesis, Characterization and Photophysical Properties of BN-[4]helicenes
Liu Bingkang, Zhang Yanli, Chen Yu, Liu Xuguang, Zhang Lei
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (9): 2879 -2887 .  DOI: 10.6023/cjoc202005005