Recent Advances in Catalytic Asymmetric Synthesis of P-Chiral Phosphine Oxides
Zhu Ren-Yi, Liao Kui, Yu Jin-Sheng, Zhou Jian
Acta Chimica Sinica . 2020, (3): 193 -216 .  DOI: 10.6023/A20010002