Acta Chim. Sinica
 
     
Google http://sioc-journal.cn
 
 
  
     Acta Chimica Sinica, published monthly in Chinese by the Chinese Chemical Society since 1933 and originally named Journal of the Chinese Chemical Society before 1952, reports new research results in all fields of chemistry, including physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry and analytic chemistry, etc., in the forms of accounts, articles, notes and communications. Accounts are summary of significant recent work and new developments from research groups of principal authors.
 
 
 
 
2001, 59(1)
   
 
 Original Articles
Particle nucleation during the microemulsion co-polymerization of acrylic octadecyl ester and styrene by laser light scattering method
    Zhu Weizhong;Li Ganzuo;Zheng Liqiang;Liu Shaojie;Shui Lingling;Liang Haojun;Wu Qi
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 1-5
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1500 )|Supporting Info
PDF [148KB] ( 301 )
Cite this article


Study of lyotropic liquid crystal containing nonionic surfactant of AEO-9
    Li Ganzuo;Gu Qiang;Yan Longcheng
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 6-10
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1422 )|Supporting Info
PDF [181KB] ( 279 )
Cite this article


Synthesis, structure and properties of photochromic compounds with a β-diketone residue
    Pang Meili;Zhang Peng;Dong Yiwang;Wang Yongmei;Wang Jitao;Meng Jiben
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 11-16
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1397 )|Supporting Info
PDF [179KB] ( 280 )
Cite this article


DFT kinetic study of the pyrolysis mechanism of toluene used for carbon matrix
    Wang Hui;Yang Haifeng;Di Gaohong;Wen Zhenyi;Ran Xinquan;Shi Qizhen;Luo Ruiying;Yang Yanqing
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 17-21
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1295 )|Supporting Info
PDF [173KB] ( 423 )
Cite this article


In-situ FT-IR study of high pressure syngas conversion over Rh/SiO~2 and Rh/NaY catalysts
    Sun Keqiang;Xu Baiqing;Zhu Qiming;Weng Weizheng;Wan Huilin
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 22-27
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1411 )|Supporting Info
PDF [163KB] ( 245 )
Cite this article


Influence of the adsorbed Ru(Ⅱ) complexes on the properties of photoluminescence from the chemically oxidized proous silicon
    Li Hongliang;Xu Dongsheng;Guo Guolin;Gui Linlin;Qin Guogang
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 28-33
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1363 )|Supporting Info
PDF [158KB] ( 312 )
Cite this article


Measurement of infinite dilution diffusion coefficients of cyclohexane in polyethylene and polyisobutylene
    Jiang Wenhua;Liu Hua;Han Shijun
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 34-38
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1395 )|Supporting Info
PDF [141KB] ( 258 )
Cite this article


The theoretical study on structure and property of diamino- dinitroethylene
    Ji Anfu;Xiao Heming;Dong Haishan;Gong Xuedong;Li Jinshan;Wang Zunyao
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 39-47
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1220 )|Supporting Info
PDF [173KB] ( 396 )
Cite this article


Theoretical study on second-order nonlinear optical properties of a new type of multicharge-transfer chromophores
    Liu Yongjun;Liu Ying;Zhao Xian;Liu Chengbu
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 48-55
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1341 )|Supporting Info
PDF [223KB] ( 238 )
Cite this article


Quantum topological analysis of two S-ylide reactions
    Zeng Yanli;Zheng Shijun;Meng Lingpeng
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 56-61
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1286 )|Supporting Info
PDF [179KB] ( 278 )
Cite this article


The structural characteristics of cyclo[(-L-Phe^1-D-Ala^2)~n-] assemblies
    Chen Guangju;Tan Hongwei;Liu Ruozhuang
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 62-66
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1273 )|Supporting Info
PDF [200KB] ( 245 )
Cite this article


Synthesis and crystal structure of a novel type of derives of 4-acyl pyrazolone
    Liang Kai;Jia Dianzeng;Bu Weiming;Tang Xincun
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 67-72
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1352 )|Supporting Info
PDF [155KB] ( 261 )
Cite this article


Synthesis, properties and phase equilibrium of ZnSO~4-Thr-H~2O system (25℃)
    Gao Shengli;Zhang Xiaoyu;Yang Xuwu;Shi Qizhen
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 73-77
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1251 )|Supporting Info
PDF [149KB] ( 247 )
Cite this article


Synthesis and the network structure of the supramolecular compound [NEt~4][Mn(salophen) (H~2O)~2]~2[Fe(CN)~6]·H~2O·CH~3OH
    Li Shuni;Li Jun;Tang Zongxun;Zhou Zhongyuan
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 78-83
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1297 )|Supporting Info
PDF [235KB] ( 245 )
Cite this article


Studies on synthesis, crystal structure and thermal decomposition mechanism of cadmium complex [Cd(ATZ)~4(H~2O)~2](PA)~2·2H~2O
    Zhang Jianguo;Zhang Tonglai;Yu Kaibei
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 84-90
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1161 )|Supporting Info
PDF [167KB] ( 295 )
Cite this article


Studies on new aza-macrocycles 3: Syntheses, characterization and complexing behavior of substituted unsymmetrical aza-macrocycles
    Tao Jingchao;Wu Yangjie;Li Mian;Yu Zhengyan
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 91-97
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1289 )|Supporting Info
PDF [166KB] ( 225 )
Cite this article


Solvothermal synthesis and crystal structure of [Mn(en)~3]PdSe~2
    Chen Zhen;Zheng Xi;Chen Riyao;Cheng Wei;Huang Zixiang;Wu Qiangjin
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 98-102
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1293 )|Supporting Info
PDF [229KB] ( 268 )
Cite this article


Characterization of α-Fe~2O~3 nanoparticles by X-ray absorption at the oxygen K edge
    Shi Yao;Zou Yan;Chen Xiaofeng;Deng Hongmei
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 103-108
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1272 )|Supporting Info
PDF [169KB] ( 311 )
Cite this article


Quantitative analysis model for fiber-optic chemical sensors based on fluorescence quenching for analytes and its application
    Li Wei;Chen Jian;Xiang Bingren;An Dengkui
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 109-114
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1526 )|Supporting Info
PDF [154KB] ( 273 )
Cite this article


Synthesis and EL properties of a new Tb-containing monomer
    Ling Qidan;Fan Xizhi;Chen Jun;Yang Mujie;Liu Xu;Wang Lianhui;Zhang Wengong
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 115-118
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1266 )|Supporting Info
PDF [204KB] ( 228 )
Cite this article


Study on the reverse atom transfer radiucal polymerization of methyl methacrylate
    Liu Bing;Hu Chunpu
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 119-123
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1282 )|Supporting Info
PDF [147KB] ( 383 )
Cite this article


Study on resonance enhanced multiphoton ionization and fragmentation of 2-butanone
    Xia Zhuhong;Wei Jie;Li Ziyao;Zheng Haiyang;Zhang Liandi;Gu Xuejun;Zhang Bing
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 124-128
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1269 )|Supporting Info
PDF [160KB] ( 254 )
Cite this article


Selection of excitation factors in X-ray fluorescence spectrometry
    Zhao Shangjun;Tao Guangyi;Yin Zhiwen;Ji Ang
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 129-132
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1294 )|Supporting Info
PDF [132KB] ( 382 )
Cite this article


GC-MS screening of phenylketonuria in newborns
    Deng Chunhui;Hu Yaoming;Hu Keji;Zhang Yafen;Gu Xuefan
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 133-136
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1304 )|Supporting Info
PDF [143KB] ( 452 )
Cite this article


Thermodynamic and ESR study on the reaction of dicobalt(Ⅱ) diporphyrin complex with dioxygen
    Zhou Xiaohai;Lu Weibing;Deng Lizhi;Zhu Yinyan;Ren Jianguo;Zhang Shaohui;Wang Cunxin
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 137-141
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1199 )|Supporting Info
PDF [205KB] ( 258 )
Cite this article


Photochromism of titania sol and gel
    Zheng Maoping;Jin Yanping;Jin Guoliang;Gu Mingyuan;Tao Ping
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 142-145
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1298 )|Supporting Info
PDF [142KB] ( 407 )
Cite this article


Statstical thermodynamic study on cohesive energy of liquids
    Yu Chengfeng;Hei Encheng;Liu Guojie
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (1), pp 146-149
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1187 )|Supporting Info
PDF [189KB] ( 258 )
Cite this article


Acta Chim. Sinica
  [2018-12-15]
  [2018-05-10]
  [2018-05-07]
  [2016-04-28]
  [2015-09-02]
  [2015-09-01]
  “《化学学报》2013年度最有影响力论文奖”揭晓 [2014-08-05]
  《化学学报》2014年编委会全体会议成功召开 [2014-08-05]
  [2014-04-07]
  [2013-01-18]
  Cited in 2011 [2012-09-03]
  An Editorial by the Editor-in-Chief for the New Version of Acta Chimica Sinica [2012-07-18]
  [2012-03-16]
More>>
 
 Online Before Printed
 AOP
 Current Issue
 Next Issue
 Archive
 Read Articles
 Download Articles
 Email Alert
 
Other Journals Of SIOC
 
^ Top
Copyright © 2009 Shanghai Institute of Organic Chemistry 、Chinese Chemical Society
Address: 354 Fenglin Lu, Shanghai 200032
Tel: 021-54925243-13 Fax:021-64167510 E-mail: bianji@mail.sioc.ac.cn