Click Chemistry and Its Applications
DONG Wei-Li,ZHAO Wei-Guang*,LI Yu-Xin,LIU Zheng-Xiao,LI Zheng-Ming
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2006, (03): 271 -281 .