Click Chemistry and Its Applications
DONG Wei-Li,ZHAO Wei-Guang*,LI Yu-Xin,LIU Zheng-Xiao,LI Zheng-Ming
Chin. J. Org. Chem. . 2006, (03): 271 -281 .