Advances in the Application of Urea-Hydrogen Peroxide to Oxidation Reactions
Ji Li, Liu Jinqiang, Qian Chao, Chen Xinzhi
Chin. J. Org. Chem. . 2012, (02): 254 -265 .  DOI: 10.6023/cjoc1103243