Recent Progress in Fluorescent Probes for the Detection of Biothiols
Wang Shengqing, Shen Shili, Zhang Yanru, Dai Xi, Zhao Baoxiang
Chin. J. Org. Chem. . 2014, (9): 1717 -1729 .  DOI: 10.6023/cjoc201403030