Synthesis and Biological Activities of Novel Pyrazole Oxime Derivatives Containing Substituted Tetrazolyl Group
Dai Hong, Yao Wei, Du Xianchao, Wang Xianglong, Wu Jinming, Chen Qingwen, Li Chunjian, Shi Jian, Zhang Haijun
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (12): 3267 -3273 .  DOI: 10.6023/cjoc201708026