Recent Advance of Palladium-Catalyzed Cross-Coupling Reactions of Organoalanes with Electrophiles Reagents
Li Qinghan, Shao Xuebei, Zhang Gang, Ding Yong, Yang Xuejun, Chen Feng
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (4): 802 -811 .  DOI: 10.6023/cjoc201709041