Progress in Electrochemical C—H Functionalizations of Aromatic Compounds
Wu Yaxing, Xi Yachao, Zhao Ming, Wang Siyi
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (10): 2590 -2605 .  DOI: 10.6023/cjoc201804001