Progress in Ruthenium-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of β-Keto Esters
Chen Shuqi, Yang Wen, Yao Yongqi, Yang Xin, Deng Yingying, Yang Dingqiao
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (10): 2534 -2552 .  DOI: 10.6023/cjoc201802022