Research Progress of Cyanide Sensors in Different Medium
Qu Wenjuan, Fang Hu, Huang Qing, Zhang Youming, Lin Qi, Yao Hong, Wei Taibao
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (5): 1226 -1243 .  DOI: 10.6023/cjoc201810018