Efficient Synthesis of Tetrahydrofuran Spirooxindoles via One-Pot Reaction
Guo Xin, Guo Yajun, Kong Dezhi, Lu Huijie, Hua Yuanzhao, Wang Mincan
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (7): 1999 -2007 .  DOI: 10.6023/cjoc202003029