Recent Advances of CO 2 Fixation via Asymmetric Catalysis for the Direct Synthesis of Optically Active Small Molecules
Guo Xiao, Wang Yazhou, Chen Jie, Li Gongqiang, Xia Ji-Bao
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (8): 2208 -2220 .  DOI: 10.6023/cjoc202002032