Visible-Light-Induced Regioselective ortho-C—H Phosphonylation of β-Naphthols with Diarylphosphine Oxides
Jinwei Yuan, Yan Liu, Yuanyuan Ge, Shaoxuan Dong, Saiyi Song, Liangru Yang, Yongmei Xiao, Shouren Zhang, Lingbo Qu
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2021, (12): 4738 -4748 .  DOI: 10.6023/cjoc202110010