N-Bromosuccinimide Mediated the Reaction of 2-Hydroxyaryl Aldehydes with Meldrum's Acid for Synthesis of Coumarin-3-carboxylic Acids
Ruan Hongli, Zhang Jingyuan, Sun Sai, Yang Ying, Zhu Xiaolei, Lü Chengwei
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (8): 2139 -2144 .  DOI: 10.6023/cjoc201701003