Nickel(Ⅱ)-Catalyzed Aerobic Cross-Dehydrogenative Coupling for the Synthesis of N-Aryl Tetrahydroisoquinolines
Wang Hui, Wang Anwei, Xia Zhenzhen, Zhou Weiyou, Sun Zhonghua, Qian Junfeng, He Mingyang
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (7): 2099 -2107 .  DOI: 10.6023/cjoc202004028