Phathalocyanine Metal Complexes (M=Fe, Co, and Cu) Catalyzed Aerobic Oxidation of 2-Amino-benzyl Alcohols to Access Quinazolines and Quinolines
Liu Zilin, Zhang Xiaojie, Zhang Heng, Jiang Hui, Zhao Xuemei, Shi Linlin, Zhu Xinju, Hao Xinqi, Song Maoping
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (9): 2755 -2763 .  DOI: 10.6023/cjoc202003068